Privacyverklaring

Doeleinden verwerking
Auto Heurkens B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: Contact opnemen indien hiertoe een verzoek wordt ingediend.

Wettelijke grondslag verwerking
Auto Heurkens B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Auto Heurkens B.V.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Auto Heurkens B.V. verstrekt, dan heeft dit geen verdere gevolgen en of consequentie.

Categorie├źn en bron(nen) persoonsgegevens
Auto Heurkens B.V. heeft uw contactgegevens uit de volgende bron(nen) verkregen: online contactformulie(en).

Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
Auto Heurkens B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Auto Heurkens B.V. hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen: 5 jaar na afsluiten en/of doorzending gegevensinformatie worden uw gegevens verwijderd

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Auto Heurkens B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Auto Heurkens B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Auto Heurkens B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email: administratie@autoheurkens.nl of per post: Auto Heurkens, Postbus 6040 KB te Roermond indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een verzoek te sturen naar info@autoheurkens.nl. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Auto Heurkens B.V.
Jacob Romenweg 8
6042EZ Roermond

info@autoheurkens.nl
0475-322299 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Auto Heurkens B.V., neem dan contact op met de directie van Auto Heurkens B.V. via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookieverklaring


©2015 Auto Heurkens
Webdesign: Webton.nl